Puslapis veikia

Porą metų buvo sugedęs mano puslapis ir tingėjau pataisyt. Tai nuo dabar jau veikia, tik kol kas čia nieko gero ir nieko blogo nėra, gal nieko ir nebus.

Leave a Reply